Kommittéer

   

Utöver styrelsen är Festmesteriets medlemmar uppdelade i tre kommittéer med var sitt ansvarsområde. Som medlem kan du vara aktiv i vilken du vill och du kan även vandra mellan de olika utskotten om du känner för det. Varje kommitté ger möjligheten att lära sig något nytt och fila på sina färdigheter, vilken skulle du vilja vara med i?

Pubkommittén
I pubkommittén är du med och planerar, utför och utvecklar pubens verksamhet. Kommittén ansvarar för att bestämma och förbereda vilken aktivitet eller tema pubkvällarna ska ha. Vantligtvis har vi ett quiz varje onsdag och ett event varje fredag, så typen av frågor som du måste hjälpa oss besvara är exempelvis: Vad ska nästa veckas quiz handla om? Ska vi ha brädspel eller karaoke på fredag, eller kanske båda? Vill vi vi lägga till något nytt på menyn? Det är du som är med och bestämmer!

Eventutskottet 
I eventutskottet ansvarar du för att organisera och arrangera både våra klubbkvällar samt våra medlemsevent. Inför klubbarna ser utskottet till att ta fram tema, DJ, dekorationer, fotograf, kanske till och med en unik klubb-drink. Ni väljer helt enkelt när och hur eventet ska arrangeras, allt för en lyckad klubb! Detta vill vi gärna ska hållas minst en gång per termin. För medlemseventen är möjligheterna oändliga. Tidigare år har vi haft bland annat ölprovning, sittningar, gala-kvällar och en pub-crawl i Köpenhamn. Vi försöker även få till en utlandsresan varje år, till destinationer som Tyskland eller Ungern. Så om du gillar att planera större event än pubens veckovisa verksamhet kan detta utskottet vara för dig!

PR-kommittén 
Kreativ, social, driven? Kanske är PR-utskottet något för dig! Kan du hantera sociala medier eller brinner för grafisk design? Tycker du det skulle vara kul att prata med folk och locka nya medlemmar till föreningen? I PR-kommittén bestämmer du hur, när och var Festmesteriet ska synas, och även hur vi ska kommunicera allt vi planerar till våra besökare. Du samarbetar alltså tätt ihop med de andra utskotten för att hjälpa dem visualisera och marknadsföra evenemangen som de har hittat på. Men! Du kan också komma på dina egna projekt och påverka hur vi når ut till Malmös studenter.