Styrdokument

  

Festmesteriet är en studentförening under Studentkåren Malmö och följer därför samtliga av kårens styrdokument. 

Som ett komplement till dessa har vi även vår egen stadga samt våra egna policies för vad som gäller på studentpuben samt för våra medlemmar.

Festmesteriets dokument