Under två veckors tid arrangerar Festmesteriet Malmö och dess medlemmar i samarbete med Studentkåren Malmö en inspark för alla nya studenter på Malmö Universitet. Detta för att ge dig en chans att träffa nya vänner och upptäcka Malmö. Alla aktiviteter är frivilliga och de nya studenterna är välkomna att delta i hur många eller få aktiviteter de vill. De nya studenterna går under smeknamnet ”nollor”.

Varje fakultet har ett eget lag och färg:
Teknik och Samhälle (TS) är Gröna laget
Lärande och Samhälle (LS) är Gula laget
Kultur och Samhälle (KS) är Blå laget
Hälsa och Samhälle (HS) är Röda laget

Att hålla in insparken är roligt och ger bra erfarenheter. De som leder insparken innehar olika positioner. På Malmö Universitet använder vi oss av tre olika: generaler, kaptener och faddrar.

Generalerna är Insparkens hjärnor och är huvudansvariga för insparken. De börjar planera Insparken flera månader i förväg för att den ska bli större och bättre än förra året. Generalerna handplockas av förra årets generaler. Det är generalerna som avgör vilka som blir kaptener och faddrar under insparken. Generalerna ska vara synliga och sprida en positiv energi till alla som deltar i Insparken.

Kaptener är de som har hand om varje lags faddrar och nollor. Kaptenerna är de som leder laget och organiserar faddrarna för att Insparken ska gå att genomföra. Kaptenerna har till uppgift att peppa sitt lag i de olika lagtävlingar och hålla en god anda inom laget.  Insparkens aktiviteter delas upp mellan de olika lagen och det är upp till lagets kaptener och faddrar att genomföra deras aktiviteter. Det betyder att varje lag kommer att vara ansvarig för minst två dagar under insparken.

Faddrar är nollornas första kontakt med det studiesociala livet på Malmö Universitet och Insparkens ryggrad. Som fadder är du den som har närmst kontakt med de nya studenterna. Faddrarna är de som ser till att aktiviteterna går att utföra, genom att peppa nollorna och hjälpa till där det behövs. Att våga bjuda på sig är något viktigt och värdefullt, speciellt hos faddrarna som knyter nya band bland studenterna.

Välkommen till de bästa två veckorna på året – som nolla, fadder, kapten eller general!

Ansökan för att vara fadder på Insparken 2018 är öppen just nu. Du kan hitta den på följande webbplats:
Fadder- och kaptensansökan Insparken 2018