Insparken

- Insparken börjar 7 september -

 

 

Under två veckors tid arrangerar Festmesteriet Malmö och dess medlemmar i samarbete med Studentkåren Malmö en inspark för alla nya studenter på Malmö Universitet. Detta för att ge dig och alla andra nya studenter en chans att träffa nya vänner och upptäcka Malmö. Alla aktiviteter är frivilliga och de nya studenterna är välkomna att delta i hur många eller få aktiviteter de vill. De nya studenterna går under smeknamnet ”nollor”.

Varje fakultet har ett eget lag och en tillhörande färg:

• Teknik och Samhälle (TS) är Gröna laget • 
• Lärande och Samhälle (LS) är Gula laget
• Kultur och Samhälle (KS) är Blå laget
• Hälsa och Samhälle (HS) är Röda laget

Intern kommunikation

Det finns fem olika facebook-grupper att ta del av:

Den första är en allmän grupp för alla nollor, faddrar, kaptener och generaler. Alla som deltar i insparken kan och ska vara med i denna grupp. Här kommer information som alla behöver ta del av läggas upp, samt schemat till insparkens aktiviteter:
https://www.facebook.com/groups/179839899905344

Vidare har varje lag (a.k.a. fakultet) en egen facebook grupp:

Teknik och Samhälle (TS) / Gröna laget:
https://www.facebook.com/groups/216937183054008/

Lärande och Samhälle (LS) / Gula laget:
https://www.facebook.com/groups/738422103660651/

Kultur och Samhälle (KS) / Blå laget:
https://www.facebook.com/groups/2623130291293193/

Hälsa och Samhälle (HS) / Röda laget:
https://www.facebook.com/groups/951447052040711/

Om du är osäker på vilket lag din utbildning tillhör kan du hitta mer information om fakulteterna här. Du kan även söka på din utbildning och hitta mer info om vilken fakultet den tillhör på Malmö Universitets hemsida för utbildningen.

Är du inte ny student men vill vara del av insparken ändå?

Du är välkommen att delta i Insparken 2020.

Att hålla in insparken är roligt och ger bra erfarenheter. De som leder insparken innehar olika positioner och olika mängd ansvar. På Malmö Universitet använder vi oss av tre olika grupper: faddrar, kaptener och generaler.

Faddrar är nollornas första kontakt med det studiesociala livet på Malmö Universitet och Insparkens ryggrad. Som fadder är du den som har närmst kontakt med de nya studenterna. Faddrarna är de som ser till att aktiviteterna går att utföra, genom att peppa nollorna och hjälpa till där det behövs. Att våga bjuda på sig är något viktigt och värdefullt, speciellt hos faddrarna som knyter nya band bland studenterna.

Kaptener är de som har hand om varje lags faddrar och nollor. Kaptenerna är de som leder laget och organiserar faddrarna för att Insparken ska gå att genomföra. Kaptenerna har till uppgift att peppa sitt lag i de olika lagtävlingar och hålla en god anda inom laget.  Insparkens aktiviteter delas upp mellan de olika lagen och det är upp till lagets kaptener och faddrar att genomföra deras aktiviteter. Det betyder att varje lag kommer att vara ansvarig för minst två dagar under insparken.

Generalerna är Insparkens hjärnor och är huvudansvariga för insparken. De börjar planera Insparken flera månader i förväg för att den ska bli större och bättre än förra året. Generalerna handplockas av förra årets generaler och det är i sin tur generalerna som avgör vilka som blir kaptener och faddrar under insparken. Generalerna ska vara synliga och sprida en positiv energi till alla som deltar i Insparken.

Välkommen till de bästa två veckorna på året – som nolla, fadder, kapten eller general!